Teak-laminat till båtinredning

Materialet lämpar sig mycket väl för fuktiga miljöer och kommer i större skivor.

Kapa sedan till dem efter befintliga konstruktioner och önskemål och limmas på plats. Dekorativ kant runt med rostfritt rekommenderas och säkrar lamniatet mot eventuella kantstötar på luckor som öppnas ofta eller har hög nötning.

Senaste kunden som UAEL hade förmånen att hjälpa med denna lösning lade skivorna i sin Viking 28 som brukas i Stockholms skärgård. Lamniatet kan mycket väl även läggas inomhus.

Hör av er om ni har ytterligare frågor.

Väl mött. Christer och UAEL

 

Bytet till detta nya laminat bygger bara ngr millimeter på befintlig konstruktion, teaklaminatet limmas fast på er durk eller vägg.

 

Ett träfritt laminat på skiva som i denna version är färdigt att lägga i en Viking 28 med nåtat teakmönster.

 

Mötet mellan en väl använd durkbeläggning i en Viking 28 i kontrast till det som kommer skänka stil och härlig känsla av nytt.